TP.HCM chỉ mới giải ngân đầu tư công hơn 60%

0:00 / 0:00
0:00

Trước đó, TP.HCM đặt mục tiêu đến tháng 10 giải ngân được 80% nhưng đến nay giải ngân chỉ đạt hơn 60%.

TP.HCM đặt mục tiêu đến tháng 10 giải ngân được 80% nhưng đến nay giải ngân chỉ đạt hơn 60% (ảnh: Trọng Tín)

TP.HCM đặt mục tiêu đến tháng 10 giải ngân được 80% nhưng đến nay giải ngân chỉ đạt hơn 60% (ảnh: Trọng Tín)

Báo cáo tờ trình về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2021, tại kỳ họp thứ 23, HĐND TP.HCM khóa XI, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết, năm 2020, Thành phố được giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công hơn 45.010 tỷ đồng. Đến nay Thành phố đã giải ngân được 27.248 tỷ đồng.

Ông Hoan cho rằng, kết quả giải ngân năm 2020 mặc dù có hiệu quả tích cực hơn so với năm 2019, tuy nhiên, so với yêu cầu của Chính Phủ, lãnh đạp Thành phố và bối cảnh hiện nay thì vẫn chưa đạt yêu cầu, chủ yếu do tình hình triển khai thwucj hiện và giải ngân vốn ODA chưa đảm bảo theo tiến độ, ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của Thành phố với một số nguyên nhân.

Cụ thể, một số dự án ODA chưa xác định được giá trị vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương bằng tiền đồng. Thành phố sẽ giải trình và làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để thống nhất vấn đề này theo thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo Thành phố.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các chuyên gia nước ngoài không thể nhập cảnh vào Việt Nam và thiết bị, máy móc phục vụ cho dự án chưa thể nhập khẩu về Việt Nam.

Do tiến độ thực hiện dự án trước đây bị chậm, cần được rà soát chặt chẽ về pháp lý và kỹ thuật để đàm phán ký kết phụ lục hợp đồng với các Nhà thầy ảnh hưởng đến công tác thi công, nghiệm thu thanh toán và giải ngân. Ngoài ra, việc phê duyệt điều chỉnh dự án kéo dài dẫn đến tổ chức đấu thầu lại các gói thầu của Dự án.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, ông Hoan cho biết, trong năm thành phố đã bố trí vốn để thực hiện cho 69 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập với tổng số vốn là 4.185 tỷ đồng, chiếm 12% tổng kế hoạch vốn ngân sách thành phố.

Tuy nhiên, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của các đơn vị chủ đầu tư trên địa bàn thành phố nhìn chung còn chậm so với tiến độ dự kiến, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân của các dự án xây lắp liên quan.

Một nguyên nhân khác cũng được ông Hoan chỉ ra, là tại Nghị quyết số 84/NQQ-CP ngày 29/5/2020, Chính Phủ giao “Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương liên quan dự thảo Nghị quyết của Chính Phủ tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 68/2019/NĐ-CP...”.

Do đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, một số dự án chưa thể phê duyệt dự án, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật do chưa có bộ đơn giá xây dựng và Nghị định số 68 còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Sau khi nhận được hướng dẫn của Bộ Xây dựng, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 về việc công vố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Qúy I và II/2020 trên địa bàn Thành phố để các dự án có cơ sở thực hiện phê duyệt dự án, phê duyệt báo cáo kỹ thuật.

Tuy nhiên, thời gian chờ hướng dẫn của Bộ Xây dựng để có đủ cơ sở pháp lý thực hiện thẩm định, phê duyệt dự án đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

“Từ này đến hết niên độ ngân sách năm 2020, UBND Thành phố sẽ tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn, phấn đấu tỷ lệ giải ngân cả năm 2020 đạt từ 95% trở lên”, ông Hoan khẳng định.

Tin bài liên quan