Thương nghiệp Cà Mau (CMV): 6 tháng đầu năm lãi 15,6 tỷ đồng, hoàn thành 60% kế hoạch

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Thương nghiệp Cà Mau (Camex, mã chứng khoán CMV - sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm.
Thương nghiệp Cà Mau (CMV): 6 tháng đầu năm lãi 15,6 tỷ đồng, hoàn thành 60% kế hoạch

Cụ thể, doanh thu thuần quý II của Camex đạt 974,7 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái do Công ty thanh lý ngành hàng Unilever. Giá vốn hàng bán cũng giảm 6% xuống 930 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp được cải thiện 7% lên 44,7 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp xích nhẹ từ 4% lên 4,6%.

Đồng thời, chi phí tài chính ghi nhận giảm 28% xuống 2,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 9% lên 36,8 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 3% xuống 4,8 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của CMV tăng 20% lên 7,6 tỷ đồng nhờ các khoản chiết khấu và thưởng thanh toán. Trong đó, lợi nhuận Công ty mẹ đạt 7,3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Công ty giảm 11% xuống 1.921,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng mạnh 133% từ 6,7 tỷ đồng lên 15,6 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ năm nay, CMV đã thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 3.800 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế kỳ vọng thu về 26 tỷ đồng. Như vậy, nửa đầu năm 2021, Công ty đã hoàn thành 50,6% chỉ tiêu doanh thu và 60% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của Công ty giảm 12% xuống còn 530,1 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 24% còn 31,9 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 13% xuống 266,7 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm 32% từ 407,9 tỷ đồng xuống 276,1 tỷ đồng, riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 145,8 tỷ đồng, giảm 42%.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 26/7, cổ phiếu CMV tăng 0,7% lên 14.000 đồng/CP.

Tin bài liên quan