TKV đặt kế hoạch 1.000 tỷ đồng lợi nhuận năm 2017

(ĐTCK) Năm 2017, TKV đặt mục tiêu tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 106.865 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, năm 2016, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 101.1800 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, trong đó doanh thu sản xuất than 51.120 tỷ đồng, khoáng sản 7.020 tỷ đồng (tăng 27% so với năm 2015), sản xuất điện 9.790 tỷ đồng. Lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt trên 800 tỷ đồng, tương đương năm 2015.

Năm 2017, TKV đặt mục tiêu tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 106.865 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2016, trong đó sản xuất than đạt 54.304 tỷ đồng, khoáng sản đạt 11.399 tỷ đồng, sản xuất điện đạt 11.575 tỷ đồng và phấn đấu lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt 1.000 tỷ đồng.

Tin bài liên quan