TMP: Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền (26%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/11/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/11/2023

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 26%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 2.600 đồng)

Tỷ lệ thực hiện: 26%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 2.600 đồng)

- Ngày thanh toán: 08/12/2023 -

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 08/12/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân theo một trong hai địa chỉ của Công ty như sau:

Trụ sở chính: Khu 5, P. Thác Mơ, TX. Phước Long, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam.

Địa điểm kinh doanh: Tầng 8, Tòa nhà E.Town 1, số 364 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.