TNA đặt mục tiêu vượt 15 - 20% kế hoạch lợi nhuận năm

TNA đặt mục tiêu vượt 15 - 20% kế hoạch lợi nhuận năm

TNA về đích trước 2 tháng

(ĐTCK) Sau 10 tháng, TNA vượt 17% kế hoạch doanh thu và hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm.

CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) vừa công bố đã hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2013 đã được ĐHCĐ giao.

Theo đó, 10 tháng đầu năm 2013, TNA đạt 1.287 tỷ đồng tổng doanh thu, bằng 117% kế hoạch năm 2013 và bằng 123,4% so với cùng kỳ 2012; lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm.

Bà Nguyễn Thị Hiệp, Chủ tịch HĐQT TNA cho biết, trong hai tháng còn lại của năm 2013, TNA đặt mục tiêu vượt từ 15 - 20% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2013.