TNG: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (100:8)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Mã chứng khoán: TNG - HNX)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 100 : 8 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 08 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu. Số cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là (123 x 8 )/100 = 9,84 cổ phần. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 9 cổ phần, còn 0,84 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG – Số 434/1, đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, vào các ngày trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Giấy đăng ký kinh doanh/Sổ cổ đông/Giấy ủy quyền (nếu có).