Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến (VGG – UpCoM)

Thời gian thực hiện: 8h30’ ngày 27/4/2024.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tổng Công ty, số 7 Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.