Tổng Công ty cổ phần Tín Nghĩa (TID – UpCoM)

Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 22/05/2024.

- Địa điểm tổ chức: Hội trường Tổng công ty Tín Nghĩa, địa chỉ: số 96, Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.