Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (KSV – HNX)

Thời gian thực hiện: 31/03/2023.

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng II, nhà B, trụ sở Tổng Công ty Khoáng sản – TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.