Tổng CTCP Công trình đường sắt (RCC –UPCoM)

Thời gian thực hiện: 30/03/2023.

Địa điểm thực hiện: Phòng họp tại trụ sở Tổng Công ty, tòa nhà số 33, đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.