Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/05/2024.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo chính thức tại thư mời đại hội.