Tổng giám đốc Xây dựng 47 (C47) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu

Tổng giám đốc Xây dựng 47 (C47) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Lãnh đạo tại CTCP Xây dựng 47 (Mã chứng khoán C47 - sàn HOSE) đăng ký mua cổ phiếu để tăng sở hữu.

Theo đó, ông Dương Minh Quang, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 500.000 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 101.362 cổ phiếu lên 601.362 cổ phiếu, tương ứng 2,79% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/9 đến 21/10.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2021, C47 ghi nhận doanh thu đạt 263,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 12,1 tỷ đồng, lần lượt bằng 77,8% và 111,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 43,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 19,87 tỷ đồng về 25,6 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 45,7%, tương ứng giảm 11,21 tỷ đồng về 13,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 69,1%, tương ứng giảm 8,57 tỷ đồng về 3,8 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 852,5%, tương ứng tăng 10,23 tỷ đồng lên 11,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận tăng trong kỳ chủ yếu do doanh nghiệp tiết giảm chi phí tài chính, chi phí quản lý và có thêm lợi nhuận khác tăng trưởng đột biến.

Doanh nghiệp thuyết minh nguyên nhân lợi nhuận tăng do điều kiện thi công thuận lợi và công ty chủ động cắt giảm chi phí, đặc biệt là chi phí lãi vay.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 560,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 17,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,6% và 29,5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, C47 đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 31 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 55,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/9, cổ phiếu C47 giảm 100 đồng về 12.250 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan