Xây dựng 47 (C47) thành lập tiểu ban quan hệ nhà đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Xây dựng 47 (Mã chứng khoán C47 - sàn HOSE) phê duyệt việc thành lập Tiểu ban quan hệ nhà đầu tư thuộc HĐQT Công ty.
Xây dựng 47 (C47) thành lập tiểu ban quan hệ nhà đầu tư

Theo đó, thành viên Tiểu ban quan hệ nhà đầu tư có 3 người gồm: Ông Bùi Văn Tuynh, thành viên HĐQT kiêm Trưởng Tiểu ban; ông Võ Trọng Hiếu, thành viên HĐQT kiêm thành viên Tiểu ban; và ông Trần Đức Dương, Phó tổng giám đốc kiêm thành viên Tiểu ban.

Mục đích của Tiểu ban quan hệ nhà đầu tư nhằm thay mặt Công ty tiếp xúc, quan hệ, trao đổi thông tin với các cổ đông và nhà đầu tư tiềm năng quan tâm đầu tư vào doanh nghiệp; tham mưu cho HĐQT chiến lược và giải pháp thu hút nhà đầu tư để nâng cao hiệu quả và giá trị của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán…

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2021, C47 ghi nhận doanh thu đạt 263,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 12,1 tỷ đồng, lần lượt bằng 77,8% và 111,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 43,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 19,87 tỷ đồng về 25,6 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 45,7%, tương ứng giảm 11,21 tỷ đồng về 13,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 69,1%, tương ứng giảm 8,57 tỷ đồng về 3,8 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 852,5%, tương ứng tăng 10,23 tỷ đồng lên 11,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận tăng trong kỳ chủ yếu do doanh nghiệp tiết giảm chi phí tài chính, chi phí quản lý và có thêm lợi nhuận khác tăng trưởng đột biến.

Doanh nghiệp thuyết minh nguyên nhân lợi nhuận tăng do điều kiện thi công thuận lợi và công ty chủ động cắt giảm chi phí, đặc biệt là chi phí lãi vay.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 560,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 17,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,6% và 29,5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, C47 đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 31 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 55,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/8, cổ phiếu C47 giảm 200 đồng về 12.200 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan