TOT: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền (10%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Transimex Logistics (Mã chứng khoán: TOT - HNX)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

- Thời gian thực hiện: 29/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán CTCP Transimex Logistics - Tầng 2 Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, P15, Q. Phú Nhuận, TP. HCM, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/07/2024 và xuất trình Căn cước công dân.