Ông Nguyễn Quỳnh Thiện (bìa trái) và ông Lê Thanh Bình (bìa phải).

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện (bìa trái) và ông Lê Thanh Bình (bìa phải).

Trà Vinh bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh

0:00 / 0:00
0:00

Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong chương trình kỳ họp thường lệ thứ 18, chiều 7/12, HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm 03 Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu bổ sung 02 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thị ủy Duyên Hải; ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, nguyên Trưởng ban Khu kinh tế.

Kết quả, cả 02 ông Lê Thanh Bình và ông Nguyễn Quỳnh Thiện đều trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó ông Lê Thanh Bình với số phiếu đạt là 100% và ông Nguyễn Quỳnh Thiện đạt 95,7%.

Kỳ họp cũng biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với bà Cao Mỹ Phượng, nguyên giám đốc sở Y tế; ông Trần Văn Khoảnh, nguyên giám đốc sở Thông tin & Truyền thông; ông Nguyễn Vũ Phương, nguyên giám đốc sở Tài chính, do đã nghỉ hưu theo quy định.

Tin bài liên quan