Một góc Khu kinh tế Định An (Tỉnh Trà Vinh).

Một góc Khu kinh tế Định An (Tỉnh Trà Vinh).

Trà Vinh đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư

Việc tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của chính quyền kiến tạo và phục vụ người dân, doanh nghiệp đã góp phần quan trọng cải thiện môi trường đầu tư của Trà Vinh.

Hiệu quả từ mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”

Thực hiện theo phương châm chính quyền kết nối, phục vụ người dân và doanh nghiệp, Trà Vinh đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cải cách của Chính phủ, tăng cường cải cách hành chính theo phương châm của tỉnh là “Hành động, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, về đích”.

Ngày 10/12/2018, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Kế hoạch 60/KH-UBND, với 6 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính và 29 nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm và thời gian hoàn thành. Đến nay, 100% nhiệm vụ đề ra đạt yêu cầu.

Ngay từ đầu năm nay, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Trà Vinh cũng đã có Kế hoạch 04/KH-BCĐ về nâng cao năng lực của tỉnh thông qua cải cách hành chính và cải thiện kết quả các chỉ số thành phần liên quan theo chỉ đạo của Chính phủ, với các chỉ số như Cải cách hành chính, Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Việc này đã tạo bước chuyển mới trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, Trà Vinh tiếp tục thực hiện mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”. Đến nay, hầu hết các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện, xã đã triển khai xây dựng kế hoạch và triển khai các mô hình cụ thể, hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tổng hợp phiếu khảo sát từ Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Trà Vinh, các cơ quan, đơn vị đạt được mức độ hài lòng khá cao từ người dân và doanh nghiệp. Đây là tín hiệu đáng mừng cho cải các hành chính công của tỉnh.

Trà Vinh cũng tiếp tục tổ chức thành công Hội thi “Chung tay cải cách hành chính lần II/2019”, duy trì kiểm tra liên ngành về công tác cải cách hành chính, rà soát lại các văn bản còn hiệu lực và hết hiệu lực để công bố rộng rãi cho người dân và doanh nghiệp.

Hiện Trà Vinh có 1 trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh (tiếp nhận và trả kết quả của 14 sở, ngành tỉnh), 2 trung tâm hành chính công cấp huyện (Cầu Ngang và TP. Trà Vinh). Tỉnh chỉ đạo thí điểm chuyển giao nhiệm vụ của bộ phận một cửa thuộc UBND huyện Càng Long và thị xã Duyên Hải về Bưu điện huyện. Kết quả giải quyết hồ sơ đúng hạn chiếm tỷ lệ 99,8% trong năm 2019.

Chính quyền tỉnh Trà Vinh đã hợp tác với Zalo để kết nối hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh. Người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin dịch vụ công, tra cứu tình trạng hồ sơ, đánh giá sự hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính… bằng điện thoại di động, qua ứng ứng dụng này.

Chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính được UBND tỉnh quan tâm nhằm từng bước hiện đại hóa nền hành chính, minh bạch hóa hoạt động của các cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Hiện tại, tỉnh Trà Vinh đã triển khai nhiều ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính như Cổng dịch vụ công của tỉnh và 41 trang tin điện tử thành phần. Hệ thống văn bản điều hành của tỉnh đã triển khai áp dụng tại hơn 400 cơ quan và có trên 6.000 người sử dụng. Hệ thống dịch vụ công của tỉnh đã triển khai tại 18 cơ quan chuyên môn thuộc cơ quan tỉnh, 9 UBND cấp huyện và 106 xã, phường, thị trấn.

Cải cách hành chính tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh Trà Vinh đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, cũng như trong thời gian tới.

Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo sở, ngành, địa phương nâng trách nhiệm người đứng đầu, kiểm tra, giám sát, cải thiện chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số Năng lực cạnh trạnh cấp tỉnh (PCI). Các đơn vị chú trọng biện pháp thực hiện Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020. Địa phương cũng thực hiện nghiêm văn bản pháp luật về cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa thủ tục hành chính, rà soát, bãi bỏ thủ tục không cần thiết.

Tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh do Chủ tịch UBND làm Trưởng ban. Các đơn vị liên quan thực hiện giải pháp tăng điểm chỉ số thành phần nhằm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

Trà Vinh hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp phép và sau cấp phép đầu tư; nâng hiệu quả hoạt động khuyến công, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, duy trì các buổi tiếp xúc theo mô hình cà phê doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất - kinh doanh của nhà đầu tư. Tỉnh thành lập Tổ Tư vấn hỗ trợ nhà đầu tư, tập trung vào các vấn đề như cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, ưu tiên dự án thuộc ngành nghề hạ tầng khu kinh tế, công nghiệp và các dự án thuộc ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên và hỗ trợ đầu tư.

Việc tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của chính quyền kiến tạo, cải thiện môi trường đầu tư đã giúp thu hút đầu tư của tỉnh Trà Vinh đạt kết quả tích cực. Ngoài chính sách ưu đãi đầu tư chung, tỉnh còn chính sách ưu tiên, ưu đãi về hỗ trợ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp, đào tạo nghề cho người lao động..., nhằm tạo sự hài lòng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài, Trà Vinh đã tập trung thực thi nhiều chương trình, chính sách về cải cách thủ tục hành chính; công bố minh bạch danh sách các dự án ưu đãi thu hút đầu tư trên bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 và đến năm 2025.

Về cải cách hành chính, tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông và niêm yết công khai. Duy trì kiểm tra liên ngành về công tác cải cách hành chính, rà soát lại các văn bản còn hiệu lực và hết hiệu lực để công bố rộng rãi cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời kiểm soát trên 1.000 thủ tục hành chính công bố mới và bãi bỏ gần 300 thủ tục hành chính không còn phù hợp. Đồng thời, cắt giảm một nửa thời gian giải quyết đối với 1.619 thủ tục hành chính và giảm 1/3 thời gian đối với 98 thủ tục hành chính.

Tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ, đúng quy định về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, có 1.546 thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tỉnh Trà Vinh cũng đã công bố 59 dự án được ưu đãi thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, điển hình như nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu, quy mô trên 32.000 tấn/năm tại huyện Cầu Kè; nhà máy chế biến rau quả thực phẩm, quy mô 40.000 tấn/năm tại các khu công nghiệp; nhà máy chế biến thịt gia súc, gia cầm, quy mô 20.000 tấn/năm tại huyện Châu Thành; dự án liên kết sản xuất và chế biến lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu, quy mô 1.000 ha; dự án sản xuất, tiêu thụ đậu phộng, quy mô 2.000 ha tại huyện Cầu Ngang và Duyên Hải.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cầu

Đại Ngãi (nối Sóc Trăng với Trà Vinh) bằng vốn vay ODA, với tổng mức đầu tư giai đoạn I là 8.040 tỷ đồng. Khi hoàn thành, cầu Đại Ngãi sẽ khai thông toàn tuyến giao thông Quốc lộ 60, tạo cơ hội cho Trà Vinh có thể trở thành trung tâm vận chuyển hàng hóa của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đến nay, Dự án đã triển khai đấu thầu được 2 gói thầu xây lắp và đang triển khai đấu thầu 4 gói thầu xây lắp còn lại.

Tin bài liên quan