TRC: Ngày GDKHQ trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền (9%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2022

- Lý do mục đích: Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện: 9%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Ngày thanh toán: 27/10/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính Kế Toán - CTCP Cao su Tây Ninh – Số 79, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/10/2022 và xuất trình giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân/căn cước công dân/Hộ chiếu).