Trường Thành Group (TTA): Quý IV/2020 lợi nhuận tăng 225% do điều kiện thời tiết thuận lợi và đưa vào nhà máy phát điện mới

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành (Trường Thành Group, mã chứng khoán: TTA – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.
Trường Thành Group (TTA): Quý IV/2020 lợi nhuận tăng 225% do điều kiện thời tiết thuận lợi và đưa vào nhà máy phát điện mới

Theo đó, trong quý IV/2020, Trường Thành Group ghi nhận doanh thu đạt 148,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 25,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 68,8% và 225% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp đạt 61,2%.

Doanh nghiệp có thuyết minh lợi nhuận tăng 225% do điều kiện thời tiết thuận lợi cho việc phát điện của thuỷ điện dẫn đến doanh thu quý tăng 60 tỷ đồng, tương ứng tăng 69%. Do Nhà máy Thuỷ điện Pá Hu chính thức phát điện và do doanh thu Nhà máy Điện mặt trời Bầu Ngứ đã được giải toả công suất khu vực Ninh Thuận. Trong khi đó, giá vốn tăng 26 tỷ đồng, tương ứng tăng 87%, trong khi chi phí lãi vay tăng 6 tỷ đồng chủ yếu do các nhà máy đều ở giai đoạn đầu đi vào hoạt động.

Luỹ kế năm 2020, Trường Thành Group ghi nhận doanh thu đạt 464,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 129,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 72,3% và 71,8%. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành 92,5% kế hoạch lợi nhuận.

Được biết, trong năm 2020, Trường Thành Group đặt mục tiêu doanh thu 450 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 140 tỷ đồng, lần lượt tăng 67% và 86% so với thực hiện năm 2019.

Bên cạnh lợi nhuận tăng trưởng, trong năm 2020, doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính dương tới 745,9 tỷ đồng, tăng 59,2% so với năm 2019. Ngoài ra, doanh nghiệp tiếp tục huy động thêm dòng tiền tài chính 156,6 tỷ đồng, chủ yếu đi vay để phụ dòng tiền hoạt động đầu tư mở rộng với dòng tiền âm 905,8 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản tăng 20,3% lên 4.717,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 3.656,9 tỷ đồng, chiếm 77,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn là 938,5 tỷ đồng, chiếm 17,8% tổng tài sản.

Doanh nghiệp có thuyết minh tài sản dở dang dài hạn chủ yếu là 820,2 tỷ đồng đầu tư Nhà máy điện mặt trời hồ Núi Một 1.

Được biết, ngày 4/10/2020, Trường Thành Group đã đóng điện thêm dự án Nhà máy Thuỷ điện Pá Hu công suất 26 MW. Nhà máy Thủy điện Pá Hu với tổng mức đầu tư 1.024 tỷ đồng được đánh giá là dự án tiêu biểu mà Trường Thành Group đã thực hiện, khi đi vào vận hành sẽ cung cấp trên 85 triệu kWh điện thương phẩm hòa vào lưới điện Quốc gia, đóng góp khoảng 20 tỷ đồng mỗi năm vào ngân sách địa phương và giảm bớt sự thiếu hụt công suất cho hệ thống.

Bên cạnh đó, Dự án điện mặt trời Hồ Núi Một 1 tại Ninh Thuận của Công ty cũng đã phát điện chính thức ngày 15/12/2020, góp phần làm tăng doanh thu cũng như lợi nhuận cho Trường Thành Group.

Tính tới thời điểm hiện tại, Trường Thành Group đang có 6 nhà máy điện, trong đó 5 nhà máy đang vận hành và 1 nhà máy sẽ đưa vào vận hành trong năm 2021.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/01, cổ phiếu TTA tăng 700 đồng lên 14.750 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan