TVH: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (36%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải (TVH - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2023

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 36%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.600 đồng)

- Thời gian thực hiện: 23/10/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân và Sổ chứng nhạn sở hữu cổ phần làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty bắt đầu từ ngày 23/10/2023.