TVSI sẽ tăng vốn lên trên 2.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đặt kế hoạch doanh thu 2021 trên 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 290 tỷ đồng

Ngày 27/4, TVSI tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Trong năm 2020, TVSI đạt 1.481,6 tỷ đồng tổng doanh thu và 292,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành lần lượt 315,6% và 176,3% kế hoạch năm.

Đóng góp chính cho kết quả này là sự bứt phá và tăng trưởng mạnh của các mảng Môi giới chứng khoán; Đầu tư kinh doanh nguồn vốn; Tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu. Cụ thể: Mảng môi giới ghi nhận doanh thu 189,0 tỷ đồng - tăng trưởng 55,2% so với năm 2019; Dịch vụ đầu tư kinh doanh nguồn vốn đạt 718,5 tỷ đồng - tăng 379% so với cùng kỳ; Dịch vụ tư vấn & Đại lý phát hành trái phiếu tăng gấp 4,1 lần năm 2019, đạt 168,6 tỷ đồng.

Như vậy, TVSI có mức tăng trưởng doanh thu trung bình trong 5 năm đạt 60%, và mức tăng trưởng lợi nhuận trung bình 5 năm 2016-2020 là 69%.

ĐHĐCĐ TVSI thống nhất phương án tăng vốn điều lệ lên trên 2.000 tỷ đồng nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn cho các hoạt động kinh doanh trong năm và giai đoạn tới, đồng thời, đặt kế hoạch doanh thu 1.042,7 tỷ đồng và 293,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Kết thúc quý I/2021, TVSI đạt 280 tỷ đồng doanh thu, gấp 3,8 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, các mảng kinh doanh cốt lõi đều ghi nhận mức tăng trưởng tốt: Doanh thu dịch vụ môi giới đạt 150,3 tỷ đồng; Dịch vụ tài chính đạt 101,2 tỷ đồng; Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 280,3 tỷ đồng.

Nhờ hoạt động ấn tượng đó, công ty ghi nhận mức lợi nhuận 93,4 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ quý I/2020.

Tin bài liên quan