UDJ: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền (13%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Phát triển Đô thị (UDJ - UPCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/10/2023

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2023

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện : 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)

- Thời gian thực hiện : 19/10/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại C1-2-3 đường DT6 (đường Lê Lợi), Khu Liên hợp công nghiệp dịch vụ Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 19/10/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.