Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái 21% vốn tại Đầu tư Cồn Khương

Văn Phú – Invest (VPI) lên kế hoạch thoái 21% vốn tại Đầu tư Cồn Khương

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (Mã chứng khoán: VPI - sàn HOSE) thông qua kế hoạch cơ cấu lại các đơn vị thành viên.

Theo đó, doanh nghiệp thông qua kế hoạch chuyển nhượng 21% vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Cồn Khương. Được biết, tính tới 30/09/2020, doanh nghiệp đang sở hữu 70% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư Cồn Khương, sau chuyển nhượng chỉ còn sở hữu 49% vốn điều lệ và không còn là công ty con.

Công ty TNHH Đầu tư Cồn Khương là công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn thông qua kế hoạch nhận chuyển nhượng 2,7 triệu cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Bất động sản Trần Việt, tương ứng 49% vốn điều lệ.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, VPI ghi nhận doanh thu đạt 925,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 96,7 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 28,2% và 127% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Được biết, trong năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 2.002 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 302 tỷ đồng. Như vậy, dù doanh lợi nhuận tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm, nhưng sau 9 tháng, doanh nghiệp hoàn mới chỉ thành được 32% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản tăng 9,4% lên 9.819,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.647,3 tỷ đồng, chiếm 37,1% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.533,2 tỷ đồng, chiếm 25,8% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 1.223,9 tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 601,1 tỷ đồng, chiếm 6,1% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/12, cổ phiếu VPI tăng 150 đồng về 33.100 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan