VC6: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền (5%); nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu (10%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons (Mã chứng khoán: VC6 - HNX)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền; Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

- Nội dung cụ thể

a. Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 05/8/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính Kế toán Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 05/8/2024. Người nhận cổ tức phải xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và Giấy ủy quyền hợp pháp (trong trường hợp ủy quyền).

b. Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).

- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.256 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:01 thì số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 1.256 *10/100 = 125,60 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới của cổ đông A được nhận là 125 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,60 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons, địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân.