VDP: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền (10%)

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (VDP - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/11/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2022

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán : 15/12/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA - địa chỉ: 184/2 Lê Văn Sỹ, phường 10, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/12/2022 (mang theo CCCD và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, trường hợp ủy quyền nhận thay phải có giấy ủy quyền kèm theo).