VGT: Ngày GDKHQ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (3%)

0:00 / 0:00
0:00
Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT – UpCoM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/6/2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2024.

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Thời gian thực hiện: 09/08/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Tập đoàn Dệt May Việt Nam – 41A Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 09/08/2024 và phải xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.