VID: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

0:00 / 0:00
0:00
Tên tổ chức phát hành: Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông

Tên chứng khoán: Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông

Mã chứng khoán: VID

Mã ISIN: VN000000VID7

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/12/2021

Lý do mục đích: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 01/2022

- Địa điểm thực hiện: tại CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông số : 806 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân bình, TP. Hồ Chí Minh

- Nội dung lấy ý kiến: Thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty