Viglacera Hạ Long lãi 98 tỷ đồng trong 9 tháng

Viglacera Hạ Long lãi 98 tỷ đồng trong 9 tháng

(ĐTCK) Quý III/2018, Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (VHL) đạt doanh thu 498 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 36,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, VHL đạt 1.480 tỷ đồng doanh thu, bằng 66% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế hơn 98 tỷ đồng, bằng 64% kế hoạch năm. 

Tại thời điểm 30/9/2018, VHL có tổng tài sản 1.297 tỷ đồng, tăng 76 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm; tổng nợ phải trả là 688,6 tỷ đồng, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 129 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn hơn 197,8 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu 608,3 tỷ đồng; vốn điều lệ 250 tỷ đồng.

Năm 2018, VHL đặt mục tiêu đạt doanh thu 2.229,95 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 190 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 153 tỷ đồng.

Tin bài liên quan