VIM: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền (14%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera (Mã chứng khoán: VIM - UPCoM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/07/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)

- Thời gian thực hiện: 22/08/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại phòng Kế toán - Công ty cổ phần Khoáng sản Viglacera, thôn Văn Quỳ - Xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, bắt đầu từ ngày 22/8/2024 và xuất trình căn cước công dân.