VIN: Ngày GDKHQ thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; Tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (Mã chứng khoán: VIN - UPCoM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/07/2024

Lý do mục đích:

Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025; Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)

+ Thời gian: dự kiến ngày 31/07/2024

+ Địa điểm tổ chức Đại Hội: Tại hội trường Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam, số 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP.HCM

Nội dung: Công ty sẽ thông báo sau.