Vinaconex 1 (VC1) chốt danh sách phát hành 4,6 triệu cổ phiếu thưởng

Vinaconex 1 (VC1) chốt danh sách phát hành 4,6 triệu cổ phiếu thưởng

(ĐTCK)CTCP Xây dựng số 1 (Vinaconex 1, mã VC1) thông báo ngày 18/10 tới đây là ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, dự kiến trong tháng 10, VC1 sẽ phát hành 4,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 62,16%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 46 tỷ đồng.

Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ VC1 sẽ tăng từ 74 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng.

Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị sẽ được thưởng cho công đoàn Công ty quản lý và sở hữu.

Nguồn vốn thực hiện từ thặng dự vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính đến thời điểm 31/12/2016 đã được kiểm toán của Công ty.

Trong đó, thặng dư vốn cổ phần là 32,36 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển có hơn 13,6 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, tính từ đầu năm, giá cổ phiếu VC1 đã tăng từ 17.000 đồng/CP lên mức 21.000 đồng/CP, tuy nhiên, thanh khoản rất thấp.

Tin bài liên quan