Vinaconex (VCG) đạt 480 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Vinaconex (VCG) đạt 480 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

(ĐTCK) Ông Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Vinaconex (VCG) cho biết, năm 2014, doanh thu hợp nhất của Tổng công ty ước đạt 9.000 tỷ đồng, bằng 90,2% kế hoạch. 

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 480 tỷ đồng, bằng 98,9% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ ước đạt 310 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch.

Năm 2015, Vinaconex đặt chỉ tiêu doanh thu 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 650 tỷ đồng, giá trị thực hiện đầu tư 5.300 tỷ đồng (số liệu cộng từ kế hoạch năm 2015 của các đơn vị, chưa hợp nhất và đã dự kiến danh sách các đơn vị thoái vốn).

Trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, Vinaconex đã có sự chuyển biến tích cực, giải quyết được nhiều hàng tồn kho, có kế hoạch cho năm 2015 và các năm tiếp theo. Đặc biệt, Tổng công ty đang khẩn trương đàm phán để đi đến thống nhất với đối tác tại Liên doanh An Khánh, với các khách hàng để nâng số lượng bàn giao sản phẩm giai đoạn 1 và tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của dự án nhằm thu hút nguồn vốn thanh toán cho các nhà thầu.  

Tin bài liên quan