Vinaconex (VCG) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại công ty con Vinaconex 27

Vinaconex (VCG) lên kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại công ty con Vinaconex 27

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - Mã chứng khoán: VCG) thông qua phương án tái cấu trúc tại công ty con.

Theo đó, Vinaconex vừa phê duyệt phương án tái cấu trúc phần vốn đầu tư của Tổng công ty và Công ty cổ phần Vinaconex Sài Gòn (Vinaconex sở hữu trực tiếp 76,25% vốn điều lệ tại Vinaconex Sài Gòn) tại Công ty cổ phần Vinaconex 27.

Cụ thể, Vinaconex sẽ chuyển nhượng toàn bộ 1.020.000 cổ phiếu tại Vinaconex 27 và Vinaconex Sài Gòn chuyển nhượng toàn bộ 520.000 cổ phiếu tại Vinaconex 27. Doanh nghiệp ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện phương án này.

Được biết, tính tới 30/09/2020, Vinaconex đang sở hữu 57,33% vốn điều lệ tại Vinaconex 27, tuy nhiên sở hữu tỷ lệ quyền biểu quyết lên tới 86,55%. Như vậy, sau khi thoái vốn, tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp sẽ giảm từ 86,55% về 0% vốn điều lệ và chính thức không còn là công ty con của Vinaconex.

Vinaconex 27 đang hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp tại Đồng Tháp.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Vinaconex ghi nhận doanh thu là 3.803 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.451 tỷ đồng, lần lượt giảm 39% và tăng 157% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm doanh nghiệp hoàn thành 77% lợi nhuận năm.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu và thu nhập là 9.530 tỷ đồng, giảm 4% so với thực hiện năm 2019 và lợi nhuận sau thuế là 820 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh chính âm 225 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 400,7 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động đầu tư lại dương 1.562,1 tỷ đồng, chủ yếu là tiền bán vốn tại liên doanh.

Tính tới 30/09/2020, VCG sở hữu 19.357 tỷ đồng tài sản, tăng nhẹ 0,2% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn trị giá 6.798,2 tỷ đồng, chiếm 35,1% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn là 3.158 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng tài sản; tài sản cố định là 2.472,5 tỷ đồng, chiếm 10,3% tổng tài sản; hàng tồn kho là 1.984,1 tỷ đồng, chiếm 10,3% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn là 1.967.6 tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 04/01, cổ phiếu VCG tăng 900 đồng lên 47.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan