VINALINK (VNL): Năm 2021 dự kiến đạt 27,5 tỷ đồng lãi trước thuế, chi trả cổ tức tỷ lệ 15%

VINALINK (VNL): Năm 2021 dự kiến đạt 27,5 tỷ đồng lãi trước thuế, chi trả cổ tức tỷ lệ 15%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Logistics VINALINK (mã chứng khoán VNL - sàn HOSE) đã công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông, đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 27/4.

Theo đó, Công ty dự kiến kế hoạch kinh đạt 1.200 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng gần 1% so với thực hiện năm 2020. Lãi trước thuế dự kiến 27,5 tỷ đồng, tăng 6,6%. Bên cạnh đó, Công ty có phương án chi trả cổ tức với tỷ lệ 15%, tức 1.500 đồng/cổ phần.

Công ty đặt ra mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu trong năm là tiếp tục cung cấp dịch vụ phù hợp cho khách hàng, khai thác các cơ hội mới để bù lại các dịch vụ truyền thống, cố gắng giảm thiểu thiệt hại, chuẩn bị sẵn sàng cho việc khôi phục dịch vụ sau dịch.

Đồng thời, củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ, tổ chức khai thác các nguồn lực hợp lý để nâng cao kết quả kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng từ 10% các chỉ tiêu chủ yếu. Tập trung xử lý các khoản nợ phù hợp với tình hình thị trường, đánh giá lại nguồn khách hàng lấy tiêu chí hiệu quả và an toàn làm cơ bản. Tập trung củng cố hoàn thiện và thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy, hiệu quả quản lý kinh doanh của Chi nhánh Hà Nội.

Trong năm 2020, Công ty đã tập trung củng cố và phát triển các dịch vụ chủ yếu truyền thống là vận tải hàng không và vận tải đường biển, duy trì ổn định các sản phẩm hàng lẻ đường biển trong tình hình cạnh tranh gay gắt, kết hợp box xuất với box nhập trong quan hệ với đại lý phù hợp với tình hình mới.

Kết quả, tổng doanh thu của Công ty đạt 1.193 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 25,8 tỷ đồng, tăng 25%; lợi nhuận sau thuế đạt 20,2 tỷ đồng, tăng 21%. Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tương đương năm 2019, phần tăng của năm 2020 chủ yếu từ hoạt động dịch vụ, mảng dịch vụ đường biển và logistics tại head office.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên ngày 8/4, cổ phiếu VNL tăng 5,26% lên mức 19.000 đồng/CP.

Tin bài liên quan