VKC Holdings (VKC) nhận mức phạt 220 triệu đồng do vi phạm nhiều lỗi công bố thông tin

VKC Holdings (VKC) nhận mức phạt 220 triệu đồng do vi phạm nhiều lỗi công bố thông tin

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 01/12/2022 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần VKC Holdings (mã VKC).

Cụ thể, UBCKNN phạt tiền 150 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với VKC.

Công ty đã có hành vi công bố thông tin sai lệch đối với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2022 tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 công bố ngày 20/7/2022 trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Theo đó, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 06 tháng đầu năm 2022 tại Báo cáo tài chính này là lỗ 24.647.180.127 đồng, là sai lệch so với số liệu chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét công bố ngày 16/8/2022 trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là lỗ 191.141.274.394 đồng. UBCKNN đã đưa ra biện pháp khắc phục hậu quả cho VKC là buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định.

Đồng thời, VKC bị phạt tiền 70 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: Giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này (đối với Báo cáo tài chính quý II/2020), Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 (ký ngày 15/8/2022), Giải trình ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022, Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 có sự chênh lệch trước và sau soát xét từ 5% trở lên.

Như vậy, tổng phạt mà VKC phải nộp cho cơ quan nhà nước là 220 triệu đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/12, cổ phiếu VKC có phiên tăng trần thứ 5 liên tiếp, cổ phiếu tăng lên 2.000 đồng/CP với 749.600 đồng/CP. Và theo quy định, VKC sẽ phải sớm có văn bản trình về việc cổ phiếu tăng vừa qua.

Tin bài liên quan