Ảnh Internet

Ảnh Internet

VMD: Lãi quý II gấp 3 lần cùng kỳ

(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính quý II/2017 của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD), trong kỳ, Công ty đạt doanh thu 3.680 tỷ đồng, tăng 13%; lợi nhuận sau thuế 8 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. 

Theo VMD, doanh thu tài chính quý II/2017 giảm gần 4 tỷ đồng, tương đương 22,5% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý giảm 11,6 tỷ đồng, khiến lợi nhuận tăng 7,4 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân giúp lợi nhuận tăng mạnh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VMD đạt 6.679 tỷ đồng doanh thu, tăng 13,4%; lợi nhuận sau thuế 14,7 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2016. So với kế hoạch 2017, VMD đã hoàn thành 50,8% chỉ tiêu doanh thu và 50,5% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tin bài liên quan