VNA dự kiến lỗ trước thuế 60 tỷ đồng trong năm nay

VNA dự kiến lỗ trước thuế 60 tỷ đồng trong năm nay

(ĐTCK) CTCP Vận tải biển VINASHIP (mã VNA – HOSE) công bố thông tin về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Cụ thể, trong năm 2015, VNA dự kiến đạt 2,1 triệu tấn sản lượng. Tổng doanh thu dự kiến đạt 645 tỷ đồng, trong đó doanh thu vận tải là 515 tỷ đồng và doanh thu sản xuất khác là 130 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế cả năm theo đó dự kiến lỗ 60 tỷ đồng, trong đó đã bao gồm lợi nhuận từ việc bán tầu.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh quý III của VNA vẫn rất bết bát khi tiếp tục báo lỗ hơn 20 tỷ đồng (cùng kỳ 2014 cũng đã lỗ 22 tỷ đồng), nâng mức lỗ 9 tháng đầu năm lên 57,55 tỷ đồng, gần bằng mức lỗ dự kiến cả năm 2015.

Như vậy, tính đến 30/9/2015, lỗ lũy kế của VNA đã đạt 126,5 tỷ đồng, chiếm 63,25% vốn điều lệ. Nợ ngắn hạn đạt 344,7 tỷ đồng, cao gấp 2 lần giá trị tài sản ngắn hạn (148,2 tỷ đồng). Nợ phải trả gần 890 tỷ đồng, cao hơn 5 lần vốn chủ sở hữu (156,44 tỷ đồng).

Được biết, VNA đặt kế hoạch lãi trước thuế 2 tỷ đồng năm 2015 (bao gồm cả lợi nhuận bán tàu). Hồi cuối tháng 6, VNA đã bán thành công tàu Hà Nam trọng tải 6,512 DWT đóng năm 1985 tại Nhật Bản với giá 15,2 tỷ đồng. Như vậy, nhiều khả năng khoản thu nhập khác trong kỳ tăng đột biến lên 13,68 tỷ đồng (cùng kỳ còn lỗ khác gần 0,2 tỷ đồng) là do VNA đã ghi nhận doanh thu từ thương vụ bán tàu này.

HĐQT VNA cũng vừa thông qua việc bán tiếp 01 tầu già hoạt động không hiệu quả bên cạnh việc công bố điều chỉnh kế hoạch kinh doanh.

Tin bài liên quan