VNG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công

- Mã chứng khoán: VNG

- Mã ISIN: VN000000VNG0

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Sàn giao dịch: HOSE

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2021

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/10/2021

- Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10-11 năm 2021

- Địa điểm thực hiện: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM

- Nội dung lấy ý kiến: Về việc đăng ký và niêm yết trái phiếu của Công ty cổ phần Du lịch Thành Thành Công

VNIndex

1,126.07

-17.55 (-1.56%)

 
VNIndex 1,126.07 -17.55 -1.56%
HNX 249.41 -2.94 -1.18%
UPCOM 85.84 -0.87 -1.01%