VNL: Ngày GDKHQ Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền (7%)

 

Công ty cổ phần Logistics Vinalink (VNL – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2015

- Lý do và mục đích : Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/09/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Vinalink: Lầu 2 - 147 Nguyễn Tất Thành, Q.4 TP. HCM bắt đầu từ ngày 29/09/2015 (đối với cổ đông chưa có tài khoản cá nhân) hoặc nhận cổ tức tại Ngân hàng (đối với cổ đông có tài khoản cá nhân) và xuất trình chứng minh nhân dân.