VnSteel (TVN): Quý IV/2021 lỗ gần 120 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng mạnh lên hơn 7.000 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VnSteel, mã chứng khoán TVN- UPCoM) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và lũy kế cả năm 2021.
VnSteel (TVN): Quý IV/2021 lỗ gần 120 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng mạnh lên hơn 7.000 tỷ đồng

Cụ thể, trong quý IV/2021, doanh thu TVN đạt gần 11.246 tỷ đồng, tăng 31,56% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 190,6 tỷ đồng, giảm 64,6%.

Trong kỳ, VnSteel có gần 110 tỷ đồng doanh thu tài chính, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó khoản chi phí tài chính lại được hoàn nhập 23,6 tỷ đồng. Hoạt động liên doanh liên kết chỉ ghi nhận lãi gần 73 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt gần 166 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng giảm gần 20% xuống mức 85,5 tỷ đồng, song chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 74,4% lên mức 415,4 tỷ đồng.

Qua đó, TVN ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý IV/2021 âm hơn 106 tỷ đồng và sau thuế âm gần 120 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lần lượt lãi 330,52 tỷ đồng và 289,76 tỷ đồng.

Luỹ kế năm 2021, doanh thu TVN đạt gần 40.889 tỷ đồng, tăng 29,14% so với năm trước đó; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt hơn 1.124 tỷ đồng và 951,4 tỷ đồng, tương ứng tăng 61,26% và 66,61%.

Như vậy, với kế hoạch đề ra là tổng doanh thu 30.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng, năm 2021, VnSteel vượt 34% kế hoạch doanh thu và vượt tới 181% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của TVN đạt hơn 27.489 tỷ đồng, tăng 23% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gần 2.156 tỷ đồng, tăng gần 616 tỷ đồng, tương ứng tăng 40% so với hồi đầu năm; hàng tồn kho tiếp tục tăng mạnh tới 84,63% lên gần 7.005 tỷ đồng.

Mặt khác, nợ phải trả của Công ty vẫn ở mức cao, lên tới gần 16.529 tỷ đồng, chiếm tới hơn 60% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 6.951,5 tỷ đồng, tăng 46% so với hồi đầu năm; còn vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm 11% còn hơn 1.810 tỷ đồng.

Trên thị trường, sau phiên khai Xuân khởi sắc ngày 7/2, cổ phiếu TVN cũng như nhiều mã khác trong nhóm thép đã tăng mạnh mẽ trong phiên sáng 8/2. Chốt phiên sáng nay 8/2, cổ phiếu TVN tăng 9,4% lên mức 15.100 đồng/CP.

Tin bài liên quan