Ảnh Internet

Ảnh Internet

VNSteel vượt kế hoạch lợi nhuận năm

(ĐTCK) Tin từ Tổng công ty Thép - CTCP (TVN) cho biết, năm 2017, Tổng công ty cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra, có tăng trưởng so với cùng kỳ, đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận có tăng trưởng cao so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lợi nhuận hợp nhất trước thuế tăng 116,6%; lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ tăng 105,8% đạt 411 tỷ đồng). Năm 2017, Tổng công ty đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng công ty cũng còn những tồn tại như mức tăng trưởng về chỉ tiêu sản xuất, tiêu thụ còn thấp, chưa đạt được mức tăng trưởng bình quân của toàn ngành; công tác phối hợp liên kết hệ thống trong lĩnh vực sản xuất thép dẹt và phôi thép chưa đạt chỉ tiêu Tổng công ty giao; việc thoái vốn của Tổng công ty tại một số đơn vị còn chậm tiến độ, chưa đạt kế hoạch đã đề ra; một số đơn vị do chưa làm tốt công tác thông tin và dự báo thị trường, dẫn đến hàng tồn kho cao làm tăng chi phí, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất – kinh doanh của đơn vị và Tổng công ty.

Năm 2018, SCIC sẽ tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác tiêu thụ, duy trì và mở rộng thị trường, đảm bảo tăng trưởng bền vững; tập trung nguồn lực để khởi công các dự án nhóm B; nghiên cứu đầu tư nâng cấp, đầu tư dự án mới có công nghệ hiện đại theo chiến lược phát triển; hoàn thành chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC; thực hiện lộ trình thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty.

Trong 3 phiên từ 22 - 24/1, cổ phiếu TVN của Tổng công ty tăng trần và đạt thị giá 13.500 đồng/cổ phần, lưu ý là TVN đang giao dịch trên UPCoM với biên độ dao động 15%.

Tin bài liên quan