VOF Investment Limited muốn thoái toàn bộ vốn tại Nhà Khang Điền (KDH)

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Sau khi các tổ chức liên quan lãnh đạo liên tục bán ra, tiếp tục có thêm quỹ liên quan VinaCapital bán ra cổ phiếu CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH - sàn HoSE).
VOF Investment Limited muốn thoái toàn bộ vốn tại Nhà Khang Điền (KDH)

Cụ thể, quỹ VOF Investment Limited đăng ký bán toàn bộ 4.351.900 cổ phiếu KDH để giảm sở hữu từ 0,61% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 6/4 đến ngày 5/5.

Ở một diễn biến khác, từ ngày 12/12/2022 đến ngày 10/1/2023, quỹ VOF Investment Limited đã bán ra 4,11 triệu cổ phiếu trong tổng đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 1,41% về còn 0,83% vốn điều lệ; từ ngày 17/1 đến 15/2, quỹ này tiếp tục bán thêm 1.538.100 cổ phiếu KDH để giảm sở hữu từ 0,83% về còn 0,61% vốn điều lệ.

Trước đó không lâu, quỹ Kiwoom Vietnam Tomorrow Securities Master Fund (Equity) vừa bán ra toàn bộ 126.693 cổ phiếu để giảm sở hữu về 0 cổ phiếu, giao dịch được thực hiện từ ngày 15/12 đến ngày 23/12.

Delta Global Financial Holdings Private Limited cũng đã bán ra toàn bộ 110.000 cổ phiếu KDH để giảm sở hữu về 0 cổ phiếu, giao dịch được thực hiện từ ngày 15/12 đến 23/12.

Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam vừa bán ra toàn bộ 16.830 cổ phiếu KDH để giảm sở hữu từ 16.830 cổ phiếu về 0 cổ phiếu, giao dịch được thực hiện ngày 6/2/2023.

Được biết, Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam, quỹ VOF Investment Limited, quỹ Kiwoom Vietnam Tomorrow Securities Master Fund (Equity) và Delta Global Financial Holdings Private Limited đều liên quan tới bà Nguyễn Thị Diệu Phương và Vương Hoàng Thảo Linh, lần lượt là thành viên HĐQT độc lập và thành viên Ban kiểm soát tại Nhà Khang Điền. Thêm nữa, quỹ VOF Investment Limited là thành viên liên quan của nhóm VinaCapital.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2022, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt 1.234,08 tỷ đồng, tăng 109,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 110,7 tỷ đồng, giảm 73,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp bất ngờ giảm mạnh từ 82,2% về chỉ còn 24,2%.

Được biết, theo dữ liệu iBoard SSI, từ quý I/2017 tới quý IV/2022, chưa quý nào biên lợi nhuận gộp giảm mạnh về còn 24,2% như quý IV/2022, trước đó, biên lợi nhuận gộp thấp nhất là quý II/2017 đạt 25,98%.

Trong kỳ, mặc dù doanh thu tăng mạnh nhưng do biên lợi nhuận gộp giảm nên lợi nhuận gộp vẫn giảm 38,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 186,58 tỷ đồng về 298,18 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí tài chính tăng 437,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 23,81 tỷ đồng lên 29,25 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 38%, tương ứng giảm 61,08 tỷ đồng về 99,68 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 99,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 205,6 tỷ đồng về 1,41 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty có thuyết minh hụt thu nhập khác trong quý IV/2022 chủ yếu do không ghi nhận so với cùng kỳ ghi nhận 198,5 tỷ đồng lãi từ giao dịch mua rẻ.

Luỹ kế trong năm 2022, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt 2.911,96 tỷ đồng, giảm 22,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.081,26 tỷ đồng, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2022 mặc dù doanh thu giảm mạnh nhưng lợi nhuận giảm nhẹ chủ yếu do Công ty có ghi nhận lợi nhuận khác tăng 123,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm tới 227,55 tỷ đồng lên 412,22 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Nhà Khang Điền dự kiến doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 16% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận đạt 1.081,26 tỷ đồng, Công ty chỉ hoàn thành 77,2% kế hoạch.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/3, cổ phiếu KDH tăng 600 đồng lên 27.600 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan