VSH: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền (10%)

CTCP Thuỷ Điện Vĩnh Sơn -Sông Hinh (VSH - HoSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán : 30/06/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại: Văn phòng CTCP Thuỷ Điện Vĩnh Sơn -Sông Hinh, địa chỉ: 21 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,218.1

15.28 (1.25%)

 
VNIndex 1,218.1 15.28 1.25%
HNX 283.87 3.45 1.21%
UPCOM 88.14 1.04 1.18%
28/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
25/07/2022
09/08/2022