VSN: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

Mã chứng khoán: VSN

Mã ISIN: VN000000VSN5

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UpCOM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2021

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/12/2021

Lý do mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 01/2022

- Địa điểm thực hiện: CTCP Việt Nam kĩ nghệ súc sản 420 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

- Nội dung họp: Sửa đổi quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

VNIndex

1,198.9

1.3 (0.11%)

 
VNIndex 1,198.9 1.3 0.11%
HNX 278.88 1.19 0.43%
UPCOM 88.58 -0.3 -0.34%
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
22/07/2022
25/07/2022
09/08/2022