Vượt qua PTI lên vị trí thứ 3 thị trường, Bảo Minh (BMI) trình phương án chia cổ tức năm 2023 là 15%

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh (mã chứng khoán BMI - HOSE) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 24/4 tới.
Vượt qua PTI lên vị trí thứ 3 thị trường, Bảo Minh (BMI) trình phương án chia cổ tức năm 2023 là 15%

Theo tài liệu được công bố, Hội đồng quản trị (HĐQT) BMI sẽ trình cổ đông xem xét, phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 là 15%, trong đó chi cổ tức bằng tiền mặt 5% và chi cổ tức bằng cổ phiếu 10%. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt trong quý II/2024.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, hãng bảo hiểm đang nắm giữ thị phần doanh thu thứ 3 thị trường phi nhân thọ đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2024 là 6.800 tỷ đồng (tăng trưởng 2,56%), trong đó doanh thu bảo hiểm gốc là 5.824,5 tỷ đồng, doanh thu nhận tái bảo hiểm là 662,5 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính và kinh doanh bất động sản đầu tư là 313 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2024 là 377 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu là 10%.

Theo Ban điều hành Bảo Minh, bên cạnh những khó khăn chung của thị trường, trong năm 2024, Tổng công ty còn đối mặt với một số khó khăn riêng, đặc biệt là việc cơ cấu lại nhóm nghiệp vụ bảo hiểm con người, trong đó nghiệp vụ Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe là nghiệp vụ kinh doanh không có hiệu quả trong năm 2023. Vì vậy, Ban Điều hành đánh giá kế hoạch kinh doanh 2024 của Công ty cũng cần thiết phải được xây dựng một cách thận trọng, tập trung vào gia tăng chất lượng dịch vụ, giảm thiểu các rủi ro, kiểm soát công nợ và chi phí, đảm bảo đạt hiệu quả, không chạy theo doanh thu bằng mọi giá, theo sát và đạt được mục tiêu như chiến lược kế hoạch 5 năm đã đề ra.

Năm 2023, Bảo Minh đạt tổng doanh thu 6.630 tỷ đồng, đạt 98,22% kế hoạch và tăng trưởng 5,03% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 329 tỷ đồng, tăng 16,72% so với cùng kỳ.

Về thị phần bảo hiểm phi nhân thọ, năm 2023, Bảo Minh đã giành lại vị trí thứ 3 từ PTI, tương ứng với thị phần là 7,82%.

Tin bài liên quan