VVMI đặt kế hoạch 10 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

VVMI đặt kế hoạch 10 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (VVMI) vừa qua đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu tổng doanh thu 1.655,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng.

Đại hội cũng thông qua báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh và báo cáo tài chính quý IV/2015 của Công ty mẹ đã được kiểm toán, tờ trình xin phê duyệt Dự án mở rộng nâng công suất mỏ Na Dương; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,185.48

-3.4 (-0.29%)

 
VNIndex 1,185.48 -3.4 -0.29%
HNX 275.93 -1.25 -0.45%
UPCOM 86.7 1.06 1.23%
27/06/2022
28/06/2022
29/06/2022
30/06/2022
01/07/2022
04/07/2022
05/07/2022
07/07/2022
12/07/2022
14/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
21/07/2022
25/07/2022
09/08/2022