VW3: Ngày GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 (8%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Viwaseen3 (Mã chứng khoán: VW3 - UpCOM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/08/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Công ty sẽ chuyển trả tiền cổ tức vào tài khoản Ngân hàng của cá nhân người sở hữu chứng khoán (khi cá nhân người sở hữu chứng khoán đăng ký thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản). Nếu trường hợp cá nhân người sở hữu chứng khoán không đăng ký chuyển khoản thì sẽ làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng tài chính kế toán - Công ty cổ phần Viwaseen3 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/08/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, sổ cổ phần.