Xây dựng Công trình Hàng hải (TVH) duy trì mức chia cổ tức trên 30% bằng tiền

Xây dựng Công trình Hàng hải (TVH) duy trì mức chia cổ tức trên 30% bằng tiền

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (TVH – UPCoM) cho biết, ngày 12/9 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 33,27%.

Như vậy, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.327 đồng, và với hơn 4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi tương ứng khoảng 13,3 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 12/10/2022.

Xây dựng Công trình Hàng hải đăng ký giao dịch trên UPCoM từ tháng 1/2019 và trong 3 năm lên sàn, Công ty luôn duy trì mức chia cổ tức khá cao bằng tiền mặt. Cụ thể, cổ tức năm 2018 là 21,91%, năm 2019 là 30,82%, năm 2020 là 34,34% và năm 2021 là năm thứ 3 liên tiếp Công ty duy trì mức chia cổ tức trên 30%.

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 diễn ra mới đây, Xây dựng Công trình Hàng hải cũng thông qua dự kiến mức chia cổ tức năm nay sẽ không thấp hơn 30% vốn điều lệ. Đồng thời, Công ty thống nhất kế hoạch kinh doanh năm nay là tổng doanh thu dự kiến 123 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, Công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 122,97 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 27,44 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 22,2 tỷ đồng. EPS đạt hơn 3.715 đồng/CP.

Tính đến cuối năm 2021, Công ty còn hơn 22,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra, TVH còn có hơn 23 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Trên thị trường, cổ phiếu TVH đứng bất động trong hơn 1 tháng nay khi không có giao dịch nào diễn ra. Hiện cổ phiếu này đang đứng tại mức giá 22.100 đồng/CP.

Tin bài liên quan