Xây dựng số 12 (V12) chốt quyền chia cổ tức 12% bằng tiền mặt

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Xây dựng số 12 (V12 - sàn HNX) thông báo, ngày 25/8 tới đây sẽ chốt quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 12%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.200 đồng.
Xây dựng số 12 (V12) chốt quyền chia cổ tức 12% bằng tiền mặt

Như vậy, với gần 5,82 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty dự kiến chi khoảng gần 7 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 24/8, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 24/9/2021.

Tính đến cuối năm 2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của V12 là 7,63 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn 5,45 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 17,97 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Mới đây, Công ty đã công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu đạt 136,25 tỷ đồng, giảm 22,25% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 1,82 tỷ đồng, giảm 23,53% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Xây dựng số 12 ghi nhận doanh thu 314,8 tỷ đồng, tăng 28,12% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 4,17 tỷ đồng, tăng trưởng 24,85%. So với mục tiêu năm 2021 đặt ra là doanh thu 600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7,9 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm, V12 hoàn thành hơn 52% các mục tiêu đã đề ra.

Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản của Công ty xấp xỉ 608,5 tỷ đồng, giảm 11,28% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng hơn 75% tổng tài sản, với hơn 459 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm.

Nợ phải trả của V12 là hơn 522 tỷ đồng, giảm 12,5% so với thời điểm đầu năm và chiếm tỷ trọng tới gần 85,8% tổng nguồn vốn, trong đó nợ ngắn hạn là chủ yếu với gần 514,6 tỷ đồng.

Trên thị trường, trong những phiên gần đây cổ phiếu V12 tăng khá mạnh. Chỉ tính trong 3 phiên gần đây, cổ phiếu V12 đã tăng gần 24%, tạm chốt phiên sáng nay ngày 17/8 tại mức giá 15.100 đồng/CP.

Tin bài liên quan