Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE): Hoàn nhập bảo hành công trình giúp lợi nhuận quý II/2021 tăng mạnh

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (Mã chứng khoán BCE - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý II/2021.
Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE): Hoàn nhập bảo hành công trình giúp lợi nhuận quý II/2021 tăng mạnh

Theo đó, trong quý II/2021, BCE ghi nhận doanh thu đạt 38,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 13,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 57,5% và tăng 168% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 8,9% lên 35,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 70,4%, tương ứng tăng thêm 5,7 tỷ đồng lên 13,8 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 155,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 4,5 tỷ đồng lên 7,4 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ tài chính, lợi nhuận tăng chủ yếu lo cải thiện lợi nhuận gộp và tăng thu nhập khác. Doanh nghiệp có thuyết minh trong kỳ đã hoàn nhập bảo hành công trình 6,7 tỷ đồng so với cùng kỳ 2,8 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 98,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 24,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 21,6% và tăng 308,5% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Được biết, trong năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch tổng doanh thu là 450,27 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 64,59 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 37,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của BCE giảm 2,1% so với đầu năm về 918,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 535,7 tỷ đồng, chiếm 58,3% tổng tài sản; tồn kho đạt 119,6 tỷ đồng, chiếm 13% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 80,4 tỷ đồng, chiếm 8,8% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/7, cổ phiếu BCE tăng 50 đồng lên 11.000 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan