Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE): Quý IV/2021, lợi nhuận giảm 93,7% về 1,11 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (Mã chứng khoán BCE - sàn HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2021.
Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE): Quý IV/2021, lợi nhuận giảm 93,7% về 1,11 tỷ đồng

Theo đó, trong quý IV/2021, BCE ghi nhận doanh thu đạt 26,27 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,11 tỷ đồng, lần lượt giảm 84,6% và 93,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 16,6% lên 24,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 77,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 21,95 tỷ đồng về 6,38 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 77,9%, tương ứng giảm 1,95 tỷ đồng về 0,55 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 0,81 tỷ đồng về lỗ 0,696 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Công ty cho biết, do dịch bệnh Covid-19 kéo dài trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Bình Phước nên các dự án bất động sản và công trình xây dựng của Công ty đều ngừng thi công trong thời gian này, nên doanh thu quý IV/2021 giảm dẫn đến lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế trong năm 2021, BCE ghi nhận doanh thu đạt 134,47 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 26,65 tỷ đồng, lần lượt giảm 68,2% và 19,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 450,27 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 64,59 tỷ đồng và cổ tức dự kiến là 12%. Như vậy, kết thúc năm 2021, công ty chỉ hoàn thành được 41,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của BCE giảm 13,1% so với đầu năm về 814,73 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 525,6 tỷ đồng, chiếm 64,5% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 80,4 tỷ đồng, chiếm 9,9% tổng tài sản và các tài sản khác.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/1, cổ phiếu BCE tăng 850 đồng lên 16.200 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan